Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

Silenci per transparència. L’enigma dels vedats de caça.

Jesús Frare.  

A finals del 2018, la CGT denunciava la situació irregular de molts vedats de caça[1].  Des de 2014, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica no comptava amb personal competent per a aprovar les sol·licituds presentades pels caçadors a la seua Direcció Territorial de València.  Com a conseqüència d’això, l’administració havia optat per donar-les per aprovades sense fer cap gestió, fent un ús del silenci administratiu que, a més de reprovable, feia temps que no s’ajustava a la llei. 

Una reforma legal del 2009 establí que el silenci administratiu seria sempre positiu[2], permetent aquest ús abusiu que donava carta blanca a la caça.  Això, però, s’acabà amb una nova reforma del 2015, que tornava a convertir el silenci administratiu en negatiu quan afecta a activitats que puguen danyar el medi ambient[3].  La llei donà un any de marge a les administracions per a que es prepararen per a assumir la seua obligació de donar resposta a la ciutadania, plenament vigent des del 2 d’octubre de 2016.

La situació afectava els plans tècnics d’ordenació cinegètica (PTOC), preceptius per a que es puga caçar a qualsevol vedat i que han de ser renovats, com a màxim, cada cinc anys[4].   La CGT no havia obtingut cap resposta al múltiples advertències a la Conselleria per a que l’aclarira la situació de tots aquells PTOC que s’havien entès com a aprovats quan, segons la llei i des de l’esmentada data del 2 d’octubre de 2016, el silenci administratiu equivalia a la seua denegació.  Segons dades recopilades pel sindicat, les irregularitats afectaven un mínim de 157 vedats, 70 d’ells dins d’espais naturals protegits.  

Cartell d’un dels vedats possiblement afectats, a una zona de carrers i equipaments.  Foto de la CGT.

El silenci continuà sent l’única resposta, fins i tot quan la denúncia rebé el suport d’Acció Ecologista-Agró[5] i la notícia arribà als mitjans[6].  L’advocacia de la Generalitat que també havia emés un informe que la Conselleria ocultava a la CGT, probablement perquè li donava la raó.    Per la seua banda, la Fiscalia Provincial de València inicià una investigació i també veié com s’ignorava la seua demanda de suspensió de la caça als vedats amb el PTOC en situació irregular a causa del silenci administratiu.  

Pacma presenta la seua denúncia el novembre de 2019[7], fent que la defensa dels animals prenguera protagonisme davant del conflicte laboral.  Insistia en la demanda d’informació respecte a si encara s’estava permetent la caça a aquests vedats de manera irregular, i anava més enllà.  Si la Conselleria havia començat a complir les lleis aprovant explícitament els PTOCs, com i des de quan ho estava fent?  Quant de temps i quantes víctimes havia provocat la inacció de la Conselleria?[8]  Era difícil dubtar que, en eixe moment, podien haver passat fins a tres anys amb els caçadors pegant tirs a tort i a dret mentre la llei de caça era a la paperera, llançada per qui ha de vetllar pel seu compliment.

Hui, ja sumem altre any amb el silenci com a única resposta, sense una informació que, per la seua obstinada negació, sembla tan comprometedora.  Ha estat un any en el PACMA recollia 3.000 cartutxos abandonats pels caçadors a l’Albufera[9] i denunciava que als caçadors pogueren continuar matant durant el confinament de principis d’any[10].  A l’agost, es presentà una queixa davant la Sindicatura de Greuges[11].  Impressiona veure per escrit l’escassa vigència de les lleis, l’escàs respecte per elles dels càrrecs polítics, a través la resolució d’aquesta aquesta queixa, signada el passat 16 de novembre[12].  

Cartuxos recollits pel Pacma a l’Albufera, en molt poca estona i abans d’haver de fugir del soroll de trets dels caçadors.  

Els requeriments de la Sindicatura han arrancat l’única informació que la Conselleria ha facilitat en tot aquest temps:  “a data de la denúncia del PACMA, 7 de novembre de 2019, la situació de tots els vedats amb PTOCs no resolts des del 2 d’octubre de 2016 es trobava regularitzada”.  Per suposat, no sabem si s’han regularitzat amb totes les garanties ni quant de temps s’ha estat caçant a eixos vedats de forma irregular.  Respecte a això, la Conselleria respon que, com que es tracta d’un volum de documentació molt gran, “es considera més pràctic que el PACMA efectue la consulta dels expedients que li interessen a les dependències del Servei Territorial de Medi Ambient, on es troben físicament”.  

El resultat d’anys d’esforços, que inclouen tots els dels governs del canvi i dues conselleres de partits diferents, és que si volem saber alguna cosa hem d’anar a remoure expedients i papers en mig de l’estat d’alarma vigent, després de demanar-li a la Sindicatura de Greuges que  ens faça de mitjancera per a conèixer que aquesta és l’única opció que s’ofereix.  És evident que no hi ha altra intenció que l’ocultació de la veritat.   

No sabem quant de temps s’ha practicat la caça als vedats del País Valencià sense complir amb allò s’estableix a la llei, i ni tan sols poder tindre la seguretat que s’estiga complint actualment.  No sabem si la Generalitat Valenciana té la voluntat que es respecte la llei de caça o si, pel contrari, deixa que els caçadors facen allò que vulguen.  No sabem si el nostre Consell té intenció de vigilar que no es sobrepassen els pocs límits mediambientals i de respecte a la biodiversitat que afecten l’activitat de matar perquè si.  La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica no té cap intenció d’aclarir-nos aquests dubtes, malgrat les lleis de transparència i bon govern.  

El Síndic de Greuges li ha hagut de recordar a la conselleria de Mireia Mollà que la llei autonòmica, on s’afirma que la transparència i la participació ciutadana han de ser els eixos d’una “nova política”, l’obliga a facilitar la informació requerida pel Pacma en un termini màxim de dos mesos, i que és molt important fer-ho dins d’eixe termini per a que la informació no perda interès o utilitat.  La llei estatal, per la seua banda, diu que s’ha de facilitar preferentment per via electrònica.  Així, la Sindicatura ha recomanat la Conselleria que facilite la informació, tot recordant-li el deure legal de fer-ho.  

L’administració valenciana està disposada a arribar molt lluny del bracet de l’explotació animal i dels seus negocis i, concretament, del de la caça.  Hui mateix, s’han tornat a fer batudes al parc natural del Desert de les Palmes que són rebutjats per veïnat i entitats ecologistes i de defensa dels animals[13].  Es fan en base a dades que es presenten com a “estudis”, i que no són altra cosa que els pretextos dels caçadors per a justificar aquestes matances.   De nou, sense cap cap dada creïble sobre eixes superpoblacions d’animals que fan malbé conreus i provoquen accidents de trànsit, l’administració es torna a caracteritzar per fer seus els desitjos i voluntats dels caçadors.  

La defensa dels animals ens obliga a lluitar contra tots els abusos i, molt sovint, eixa lluita ens porta a descobrir i denunciar les mentides, falsedats, irregularitats i incompliments de la llei per part de l’explotació animal.  Massa sovint ens topem amb les administracions com a còmplices d’aquestes pràctiques, fent de pantalla contra la informació i posant pals a les rodes de la nostra tasca.  Mentre des de l’animalisme vinculat a aquest governs del canvi ens conviden a anar a poc a poc, a celebrar els xicotets passos que és possible donar tot assumint que “la realitat” és la que és, ens anem topant amb aquestes realitats tan consolidades, amb les administracions actuant com a còmplices de l’explotació animal, si cal cometent irregularitats que, una vegada descobertes, volen tapar amb silenci i temps.  

El temps ens ha deixat molt clar que el canvi real té un recorregut tan curt com el compromís animalista d’aquells que venien a generar aquest canvi.  Tenim molt clar que caldrà enfrontar-se a l’opacitat de sempre, i que ho haurem de fer com sempre ho hem fet. 

———

[1] CGT, Administració Pública-Generalitat Valenciana, 09/11/2018, CGT-PV adverteix la Conselleria d’Agricultura que 157 vedats de la província de València estan caçant il·legalment, https://www.cgtpv.org/confederal/cgt-pv-adverteix-la-conselleria-dagricultura-que-157-vedats-de-la-provincia-de-valencia-estan-cacant-illegalment

[2] Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (derogada), BOE nº 285, 27/11/1992, legislació consolidada: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318&tn=1&p=20091223.  Del pròleg de la reforma de 2009:  “Es podria dir que aquesta llei estableix el silenci administratiu positiu canviant la nostra norma tradicional.  No seria exacte.  L’objectiu de la llei no és donar caràcter positiu a la inactivitat de l’administració quan les persones particulars es dirigisquen a ella.  El caràcter positiu de la inactivitat de l’administració és la garantia que s’estableix quan no es compleix el veritable objectiu de la llei, que és que la ciutadania obtinga resposta expressa de l’administració i, sobre tot, que l’obtinguen en el termini establert”.

[3] Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, BOE nº 236, 02/10/2015, legislació consolidada: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565.  Article 24, silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada.  “1. (…) El silenci administratiu tindrà efecte desestimatori en els procediments relatius a l’exercici del dret de petició, al què es refereix l’article 29 de la Constitució, aquells l’estimació dels quals tinguera com a conseqüència que es transferisquen a la persona sol·licitant o a terceres facultats relatives al domini públic o al servei públic, impliquen l’exercici d’activitats que puguen danyar el medi ambient i els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques”.

[4] LLEI 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, DOGV nº 4.913, 29/12/2004, disposició consolidada: http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=5890/2004&url_lista=.  Article 45, plans tècnics d’ordenació cinegètica.

Els vedats han de disposar d’aquests plans com a mínim des del 30 d’abril de 1997 (DECRET 115/1996, de 5 de juny, del Govern Valencià, pel qual es prorroguen els terminis de presentació dels plans tècnics d’aprofitament cinegètic i dels plans reduïts de caça, DOGV nº 2.774, 20/06/1996, http://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=1178/1996&L=1&url_lista=)

[5] Acció Ecologista-Agró, redacció, 08/02/2019,  Sol·licitem que es suspenga la caça en els 157 vedats sense Pla Tècnic d’Ordenació Cinegètica, https://accioecologista-agro.org/sol·licitem-que-es-suspenga-la-caca-en-els-157-vedats-sense-pla-tecnic-dordenacio-cinegetica/

[6] Levante-EMV, C.G., 07/02/2019, Agró exigix que se suspenga ja la caça en els 157 vedats sense Pla Cinegètic aprovat, https://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/02/07/agro-exige-suspenda-caza-157/1832059.html

[7] València Extra, Europa Press, 07/11/2019, PACMA denúncia a la Generalitat 157 vedats de caça, https://valenciaextra.com/pacma-denuncia-generalitat-157-cotos-caza-plan-ordenacion-cinegetica/

[8] Pacma, redacció, 07/11/2019, PACMA denuncia a 157 cotos de caza en los que se podría haber estado cazando durante los tres últimos años de forma ilegal, https://pacma.es/pacma-denuncia-a-157-cotos-de-caza-en-los-que-se-podria-haber-estado-cazando-durante-los-tres-ultimos-anos-de-forma-ilegal/

[9] Cadena SER, redacció, 12/12/2019, PACMA recoge en una hora 3.000 cartuchos de caza en l’Albufera, https://cadenaser.com/emisora/2019/12/12/radio_valencia/1576163392_906565.html

[10] Pacma, redacció, 20/04/2020, ¡Vergonzoso! La Comunitat Valenciana también cede ante los cazadores, https://pacma.es/vergonzoso-la-comunitat-valenciana-tambien-cede-ante-los-cazadores/

[11] esdiario.com, redacció, 21/08/2020, Pacma recurre al Síndic por el silencio de la Conselleria ante la caza ilegal, https://www.esdiario.com/583349478/Pacma-recurre-al-Sindic-por-el-silencio-de-la-Conselleria-ante-la-caza-ilegal.html

[12] Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, 16/11/2020, Resolució sobre queixa referència 2002177 (Falta de resposta a denúncia presentada amb data 7/11/2019 contra els propietaris de 157 vedats de caça),  https://seu.elsindic.com/Resoluciones/11381234.pdf

[13] Noticias CV, JNews, redacció, 12/12/2020, Colectivos animalistas protestan ante Conselleria por autorizar batidas de jabalíes en el Parc Natural del Desert de les Palmes, https://www.noticiascv.com/colectivos-animalistas-protestan-ante-conselleria-por-autorizar-batidas-de-jabalies-en-el-parc-natural-del-desert-de-les-palmes/

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star